Tietia van Houten

Wie ben ik?

Tietia van Houten

‘Gedreven, creatief, ervaren, een doorzetter, geeft oprecht om de ander’. Zo omschrijven teamleden en collega schoolleiders mij. Ik heb een enorme drive om te laten zien dat het onderwijs een prachtige werkomgeving kan zijn. Ik ben een creatieve denker en weet in complexe situaties vaak tot een denkrichting te komen die alle betrokkenen recht doet. Een kind laten groeien en bloeien, dat is waar ik uiteindelijk mijn bijdrage aan wil doen.

Coaching on the job voor startende schoolleiders PO

Schoolleiders stappen over het algemeen onervaren hun nieuwe vak in. Het lijkt hen best leuk, en met de schaarste aan schoolleiders ligt een aanstelling binnen handbereik. Maar dan begint het echt. Een schoolleider heeft enorm veel petten op en heeft veel verantwoordelijkheden. Ik maak je wegwijs in het vak, zorg ervoor dat je aan weet te sluiten bij het team, de goede toon treft en de juiste prioriteiten legt, weet welke verplichtingen er zijn en hoe de systemen werken. Hoe voer je een voortgangs- of functioneringsgesprek en wat bespreek je met de MR? Daarnaast gaan we aan de slag met je professionele identiteit: wie ben je, welke keuzes maak je en welk referentiekader heb je daarbij? Welke factoren zijn voor jou stimulerend of remmend? En hoe zit dat met je team? Je maakt heel concreet kennis met het concept ‘gedeeld leiderschap’ zodat jij en je team op de werkvloer gaan ervaren hoe het is om gezamenlijk zeggenschap en verantwoordelijkheid te delen. Je gaat al snel merken hoeveel beweging en energie er vrijkomt om het onderwijs mooier te maken. Er ontstaat ruimte om te genieten van je nieuwe vak! Neem contact op voor meer informatie over een eerstejaars en/of een tweedejaars traject.

Bijblijven in het vak

Als schoolleider vind ik het belangrijk om een goede gesprekspartner voor mijn team en mijn vakgenoten te zijn. Door actuele literatuur en vaktijdschriften te lezen, webinars te volgen en kennis te nemen van onderwijs in het buitenland, blijf ik op de hoogte van het schoolleidersvak. Ik hou ervan mensen in de ontwikkelstand te brengen en geef daarin zelf het goede voorbeeld. Momenteel volg ik de Master Educational Leadership. Qua stroming voel ik me aangetrokken tot de waarderende, talentgerichte aanpak, nieuwe denkers en gedeeld leiderschap. Als je met mij werkt zul je ontdekken wat je talenten zijn en hoe je deze kunt toepassen in je werk.

Talent in actie

Een schoolteam barst van het talent. Leerkrachten willen graag dat hun denkkracht gebruikt wordt als het gaat om vernieuwing of verbetering van het onderwijs. Ik help teams hun talenten te ontdekken en deze talenten te richten op de samen vastgestelde ontwikkelstappen die de school wil maken. Door te weten welke rol het beste past bij de leerkracht, maar ook welke kwaliteiten nodig zijn om stappen te kunnen maken, kunnen doelen gemakkelijker bereikt worden. Elke leerkracht heeft een stem en bouwt mee aan steeds beter en betekenisvoller onderwijs. Door efficiënt te vergaderen, overleggen en werken, besteden leerkrachten meer tijd aan hun passie: het geven van goed onderwijs aan de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. Neem contact op voor een traject wat past in jouw visie, jouw agenda en jouw begroting.